Библейски речник август

Библейски речник - Избрете по първа буква:

август

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
август
Първият Римски император, който се възцарил през 31г. преди Р.Х.

Август

бе императора, който заповяда да се запише населението на държавата - Лк. 2:1. Това принудило Йосиф и Мария да отидат във Витлеем, мястото където според пророчеството трябвало да се роди Месия. Той умрял през 14г. след Р.Х.

2 гласа
Библейски
Речник
август