Библейски речник Ясон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ясон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ясон
Сродник на ап. Павел в Солун, у когото апостолът е бил на гости. Той и домът му, се изложиха на опасност, за да защитят Павел от тълпата (52г. след Р.Х.) - Д.А. 17:5-10. Пет години по-късно, срещаме

Ясон

с Павел в Коринт - Рим. 16:21.

0 гласа
Библейски
Речник
Ясон
Последно търсено в речника