Библейски речник Яловост

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Яловост

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Яловост

Яловост

та, се считаше на всякъде на Изток за много оскърбително явление - Бит. 16:1, 30:1-23; 1Цар. 1:6,19; Ис. 47:9, 49:21; Лк. 1:25, особено между еврейките, които помнеха обещаният Месия - Бит. 3:15, и желаеха да имат честта да му станат сродници. Силата на това желание се доказва от извънредните и често неоправдаеми мерки, които еврейките понякога са предприемали за тази цел - Бит. 16:2, 19:31, 38:14; Вт. 25:5-10.

0 гласа
Библейски
Речник
Яловост