Библейски речник Яир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Яир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Яир
I. Военачалник в завоеванието на Васан, вероятно преди евреите да бяха преминали Йордан, (1451г. преди Р.Х.). Двадесет и три града при Аргов, били наречени на негово име Авот-

Яир

.
II. Осмият Израилев съдия, в Галаад Манасиин, (1210г. преди Р.Х.). Вероятно е бил потомък и наследник на предишния - Съд. 10:3-5.
III. Един от началниците на синагогата в Капернаум, достопаметен с вярата си в Христос. Заради тази си вяра, Христос съживи и въздигна от смъртен одър дъщеря му, дванадесетгодишно момиче - Мк. 5:22; Лк. 8:41.

0 гласа
Библейски
Речник
Яир