Библейски речник Явок

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Явок

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Явок
Един поток, който сега се нарича Зерка; втича се в Йордан, по средата между Тивериадското езеро и Мъртво море, на разстояние по тридесет мили от морето и от езерото. Тече най-напред по една възвишена и пуста страна, и приема в себе си един приток от север и друг от юг. Последният е разделял амонците от израилтяните. Източната част на

Явок

, пресъхва през лятото. Към запад,

Явок

тече през един дълбок дол. При Фануил, където Яков се бореше с ангела, потокът се прекосяваше - Бит. 32:22. Този поток разделяше владенията на Ог, от царството на Сион - И.Н. 12:2,5, и преминаваше през една страна, която по-късно беше определена за Гадовото племе.

0 гласа
Библейски
Речник
Явок