Библейски речник Явин

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Явин

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Явин
I. Силен цар по времето на Исус Навин, който имаше Асор за столица на царството си, разположена на север в Ханаан. Съюзът, който направи против Исус Навин, съдейства за собственото му поражение (1450г. преди Р.Х.) - И.Н. 11гл.
II. Друг Асорски цар, живял едно столетие и половина по-късно, който жестоко угнетявал израилтяните в продължение на двадесет години, докато Бог въздигнал Девора и Варак, за да ги освободят - Съд. 4гл.; Пс. 83:9.

0 гласа
Библейски
Речник
Явин