Библейски речник Юлий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Юлий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Юлий
Стотник от Августовия полк, комуто Фест, управителя на Юдея, предаде Павел, за да го заведе в Рим.

Юлий

се отнасяше човеколюбиво с Павел. Позволи му да посети приятелите си в Сидон, а по-късно избави апостола от злонамерените войници - Д.А. 27гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Юлий
Последно търсено в речника