Библейски речник Чист_и_нечист

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Чист и нечист

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Чист и нечист
В Св. Писание, тези думи често се употребяват в обреден смисъл; Мойсеевият закон ги приспособява към някои животни и към някои човеци в известни случаи - Лев. 11-15гл.; Чис. 19гл.; Вт. 14гл. Още преди потопа различавали чисти и нечисти животни - Бит. 7:2, и този закон се е пазил и по времето на Христос, но Евангелието го е унищожило - Д.А. 10:9-16.
Евреите ставали нечисти по много начини, волно или неволно. За да се очистят от обредните нечистотии, им е било заповядано да се окъпят по веднъж или повече пъти в баня, и да принасят жертви на Бога.

0 гласа
Библейски
Речник
Чист и нечист