Библейски речник Числа

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Числа

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Числа
Тази книга се нарича "

Числа

", защото първите и три глави съдържат изчисления на израилтяните и левитите, направени след освещението на скинията. Остатъкът от книгата, съдържа едно повествование за излизането на израилтяните от Синай, и за скитанията им след това в пустинята, до пристигането им до Моавските предели. Книгата е написана от Мойсей, (1451г. преди Р.Х.), и е четвъртата от книгите му. Изход.

0 гласа
Библейски
Речник
Числа