Библейски речник Четверовластник

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Четверовластник

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Четверовластник
"Четверовласник", точно обозначава "управителя на четвътата част от една държава или област", но в Новия Завет е един титул, който се дава на онези, които управляват каквато и да е част от едно царство или област, с власт подчинена само на Римските императори. Така Ирод Велики и брат му, бяха по едно време назначени от Антоний четверовластници на Юдея. След смъртта си, Ирод Велики остави половината от царството си на Архелай с титулът "областен управител", а другата половина се раздели между другите му двама синове, (Ирод Антипа и Филип), с титулът "четверовластници". Ирод I и II. И за Лисаний се казва, че е бил

четверовластник

в Авилиния - Лк. 3:1. За Ирод Антипа се говори в Мт. 14:1; Лк. 3:19, 9:7; Д.А. 13:1, че бил

четверовластник

. Като властта на четверовластниците била сходна с царската власт, затова Ирод се нарича "цар" - Мт. 14:9; Мк. 6:14.

0 гласа
Библейски
Речник
Четверовластник