Библейски речник Червено

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Червено

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Червено
Един цвят, който много се е ценял от старите - Из. 25:4, 26:1,31,36. Саул се хвали, затова, че обличаше Израилевите дъщери в

червено

- 2Цар. 1:24. Силата на този цвят, се загатва в Ис. 1:18. В Отк. 17:3,4,

червено

то е символ на разврата и нечистотата. Багрено.

0 гласа
Библейски
Речник
Червено