Библейски речник Цин

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Цин

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Цин
Една пустиня на южните предели на Ханаан, и на Запад от Едом - Чис. 34:3,4. Тя е била част от голямата пустиня Фаран - Чис. 13:26, и на североизточната й част е бил разложен град Кадис-варни, достопаметен със смъртта на Мариам, с изпращането на дванадесетте съгледвачи в Ханаан, с роптанието на израилтяните, с канарата, която пусна вода, и с неправедният Мойсеев гняв - Чис. 13:21, 20:1-13, 27:14.

0 гласа
Библейски
Речник
Цин