Библейски речник Цапля

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Цапля

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Цапля
Един вид нечиста птица - Лев. 11:19; Вт. 14:18. Птици.

0 гласа
Библейски
Речник
Цапля