Библейски речник Хусанрисатаим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хусанрисатаим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хусанрисатаим
Един Месопотамски цар, който угнетявал израилтяните осем години, (между 1402 и 1394г., преди Р.Х.), и от когото ги избавил Готониил - Съд. 3:8-10.

0 гласа
Библейски
Речник
Хусанрисатаим
Последно търсено в речника