Библейски речник Хусай

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хусай

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хусай
Архиецът, приятел на Давид. Като се извести за буната повдигнат от Авесалом, и че цар Давид беше се принудил да побегне от Ерусалим, той го посрещна на върха на Маслинената планина, извън града, с раздрани дрехи и с пръст на главата си. Давид му каза, че ако отиде с него да го придружи, той ще му бъде товар, и го посъветва да се върне в свитата на Авесалом, и оттам да му послужи. Тогава

Хусай

се върна в Ерусалим, където стана съветник на Авесалом, и така успя да развали съветите на Ахитофел, и да помогне на Давид, като му спечели време да избяга - 2Цар. 15:32-37, 16:16-19, 17гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Хусай