Библейски речник Хус

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хус

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хус
I. Най-старият син на Хам, и баща на Нимрод, Сева, Евила, Савта, Раама, Савтека, повечето от които се заселили в Честита Арабия - Бит. 10:6-8.
II.

Хус

или

Хус

ка земя. Земята населена от

Хус

овите потомци. Това название се вижда, че е било приспособено най-малко на три различни страни:
1. Източен

Хус

, който обемал областите Персис,

Хус

истан и Сусиана, в Персия. Тази земя лежи на изток от Тигър. В нея се мисли, че е текъл Гион - Бит. 2:13. Едем.
2. По мнението на мнозина, евреите така също употребявали

Хус

и

Хус

ка, за да обозначават южните части на Арабия, и крайбрежието на Червено море. В

Хус

ката земя се родил Нимрод, който се населил в Месопотамия - Бит. 10:8. "Етиопянката", която Мойсей взел за жена в пустинята, може да е била от рода на

Хус

- Из. 2:16-21; Чис. 12:1; 2Лет. 21:16.
3. По-обикновено

Хус

обозначава собствена Етиопия, която лежи на юг и на югоизток от Египет, и която сега се нарича Абисиния - Ис. 18:1, 20:3-5; Ер. 13:23; Ез. 29:10; Дан. 11:43.

0 гласа
Библейски
Речник
Хус