Библейски речник Хороиграние

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хороиграние

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хороиграние
Скачането на изцеления от Петър и Йоан - Д.А. 3:8, е приличало на Еврейското

хороиграние

. Евреите са играли хоро, когато е трябвало да се изрази религиозна радост и признателност. Понякога хороиграния са ставали в чест на някой победител. Така, когато Давид се връщаше от поражението на Голиат "излязоха жените от всичките Израилеви градове, та пяха и хоро играха". Евреите са играли хоро и за домашна радост, напр. когато блудният син се върнал в бащиният си дом, наловили се роднините му да играят хоро. В религиозните хороиграния, хорото е водил някой от ликуващите, а другите следвали като пеели същевременно религиозни песни; така, напр., пророчицата Мариам повела веднъж Израилевите жени - Из. 15:20,21, а цар Давид мъжете - 2Цар. 6:14; Пс. 150:4. При евреите,

хороиграние

то, е имало само религиозен характер; при тях мъже и жени заедно никога не са играли хоро.

0 гласа
Библейски
Речник
Хороиграние