Библейски речник Хорейци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хорейци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хорейци
Едно старо племе, което обитавало в Сиир, откъдето било изпъдено от едомците - Бит. 14:6; Вт. 2:12,22. За

хорейци

те се мисли, че са живели в пещери, както онези люде, за които се споменава в книгата на Йов (30:6), и че са били разделени на колена - Бит. 36:20-30.

0 гласа
Библейски
Речник
Хорейци
Последно търсено в речника