Библейски речник Хетейци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хетейци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хетейци
Потомци на Хет - Бит. 10:15, едно Ханаанско племе, което обитавало около Хеврон, по времето на Авраам - Бит. 15:20, 23гл. (виж Ханаанци), и което било подчинено през времето на Израилското нашествие - Из. 3:8; И.Н. 3:10.

Хетейци

те, обаче, не били съвсем изтребени, Урия бил хетеец - 2Цар. 11:3; между поданиците на Соломон имало и

хетейци

- 3Цар. 9:20; четем за "Хетейски царе" на юг - 3Цар. 10:29; 4Цар. 7:6.

Хетейци

те, са били известни по име до след завръщането на юдеите от плена - Езд. 9:1.

0 гласа
Библейски
Речник
Хетейци
Последно търсено в речника