Библейски речник Херувими

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Херувими

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Херувими
Или небесни същества или символични изображения, за които се говори на много места в Св. Писание.

Херувими

те се представят различно; като живи същества - Ез. 1гл.; Отк. 4гл.; като везани образи, златни, позлатени, или дървени - Из. 36:35 и 37:7; Ез. 41:25. Те още се представят като имащи по едно, по две, или по четири лица - Из. 25:20; Ез. 10:14 и 41:18, като имащи по две, по четири, или по шест крила - 3Цар. 6:27; Ез. 1:6; Отк. 4:8. Най-подробното описание на херувимът, го представя като животно, с човешки образ, крилато, пълно с очи и отпред и отзад, с четири лица, лъвово, човешко, говеждо и орлово - Ез. 1:10 и 41гл.; Отк. 4гл. Вярва се, че

херувими

те служат за изпълнението на Божията воля.

0 гласа
Библейски
Речник
Херувими