Библейски речник Хелвон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Хелвон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Хелвон
Общо се е мислило, че е сегашният Халеп. Но

Хелвон

се споменава от Езекил, като място от което Дамаскови търговци донасяха вино в Тир - Ез. 27:18. В последни времена, се е намерила една долина в Срещо-ливан, близо до Дамаск, която също се нарича

Хелвон

до днес, и там расте най-добро грозде. Вероятно, това е мястото споменато от Езекил, от където Дамасковите търговци донасяха в Тир

Хелвон

ско вино. Халеп е много далече от Дамаск, и не е прочут с вино или грозде.

0 гласа
Библейски
Речник
Хелвон