Библейски речник Харан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Харан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Харан
Стар град, в северозападната част на Месопотамия. Авраам, като оставил Ур, отишъл в

Харан

, където живял до смъртта на баща си. Авраам изпратил да вземат жена за Исаак от

Харан

, и Яков избягал там от гнева на Исав - Бит. 11:31,32, 12:5,24, 27:43, 28:10, 29:4.

Харан

е опустошен от асирийците във времето на Езекия - 4Цар. 19:12; Ис. 37:12, и там в Римско време, партяните поразили и убили Крас, Римски пълководец.

Харан

носи и днес това име, и е съграден покрай един ръкав на Ефрат, (на 360 52/ сев. шир., и 390 5/ ист. дълж.), в една равна песъчлива поляна. В

Харан

обитават сега само някои скитници араби, които обичат мястото поради сладката му вода.

0 гласа
Библейски
Речник
Харан