Библейски речник Халкидон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Халкидон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Халкидон
Един скъпоценен камък, който прилича на ахата - Отк. 21:19. Този камък е разноцветен; среща се в повечето части на света, макар и да взима името си от град

Халкидон

(Када-кюй), във Витиния, срещу Цариград; много се употребява за чаши и други изящни съдове.

0 гласа
Библейски
Речник
Халкидон