Библейски речник Халев

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Халев

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Халев
I. Ефониев син, от Юдовото племе, който бе изпратен с по един човек от всичките други племена, за да разгледа Обещаната земя - Чис. 13 и 14гл. От дванадесетте,

Халев

и Исус работили верно и искрено, и от всичките възрастни мъже, само на тях е било позволено да влязат в Ханаан - Чис. 14:6-24,38, 26:65. Той е бил един от князете, определени да разделят завоюваната земя между племената - Чис. 34:19. Хеврон му бе даден, като награда за верността му, според Божието обещание - Вт. 1:36; И.Н. 14гл. Макар и на 85 години, той все още бил силен, и изгонил Енаковите синове от наследието си. Той дал част от него и дъщеря си Ахса на братовчед си Готониил, който беше спечелил наградата с храбростта си в превземането на Девир - И.Н. 15:13-19, 21:12. Тази страна, за кратко време е носила името на

Халев

- 1Цар. 30:14.
II. Син на Ор, чиито синове, населявали земята около Витлеем - 1Лет. 2:50-55.

0 гласа
Библейски
Речник
Халев