Библейски речник Халах

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Халах

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Халах
Един град в Асирия, съграден от Асур или Нимрод - Бит. 10:11,12. Той е бил близо до Ниневия, и Ресен се е намирал между тях.

0 гласа
Библейски
Речник
Халах