Библейски речник Фуртунат

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Фуртунат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Фуртунат
Фортунат отишъл от Коринт в Ефес, да посети Павел. Апостолът говори за "Стефанина,

Фуртунат

а и Ахаика", като първи плодове на Ахаия, и още като такива, които били отредени да служат на църквата и на светиите. Те занесли първото Павлово послание в Коринт.

0 гласа
Библейски
Речник
Фуртунат