Библейски речник Фригия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Фригия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Фригия
Мало-Азиатска област, която граничеше на север с Витиния и Галатия, на изток с Кападокия, на юг с Ликия, Писидия и Исаврия, и на запад с Мизия, Лидия и Кария. Тя се наричаше още Пакатианова

Фригия

, и Голяма

Фригия

, която бе едно окръжие от Мизия, при Мраморно море, населено от фригийци след Троянската война. Източната част на Голяма

Фригия

се наричаше и Ликаония. Тази страна бе издигнато поле, плодовито с жито и вино, и прочуто с хубавите си говеда и овци. От градовете й, само Лаодикия, Йерапол, Колос, и Антиохия Писидийска, се споменават в Новия Завет. Ап. Павел два пъти премина през

Фригия

, за да проповядва Словото Божие - Д.А. 2:10, 16:6, 18:23.

0 гласа
Библейски
Речник
Фригия