Библейски речник Филип

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Филип

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Филип
I. Четверовласникът, син на Ирод Велики от жена му Клеопатра. При разделението на Иродовото царство, той стана четверовластник в Итурия, и Трахонитската страна - Лк. 3:1. Ирод I. От него град Кесария приема името си

Филип

ова.
II. Ирод

Филип

, друг син на Ирод Велики от Мариамна, Симоновата дъщеря. Йосиф го нарича Ирод. Обезнаследен от баща си, той помина честен живот, и бе първият Иродиадин мъж - Мт. 14:4. Иродиада.
III. Апостолът, Витсаидец, ученик на Йоан Кръстител, и един от дванадесетте избрани да отидат след Исус - Мт. 10:3; Йн.1:43-48; Д.А. 1:13. За него се споменава няколко пъти в Евангелието - Йн. 6:5-7, 12:21, 14:8-10. Преданието казва, че той проповядвал във Фригия, и умрял в Йерапол Сирийски.
IV. Апостолът и благовестителя - Д.А. 6:5, 21:8; Еф. 4:11; по едно време жител на Кесария, на когото четирите дъщери имаха дарба да пророкуват - Д.А. 2:17, 21:8,9. След смъртта на Стефан, когато всички християни, освен апостолите, бяха изпъдени от Ерусалим, той успешно проповядваше евангелието в Самария, и извърши много чудеса. От сред тези щастливи обстоятелства, той се повика да отиде да работи далеч за една душа, но посредством този Етиопски скопец, Евангелската светлина проникна тъмнината в Африка, и озари множества словесни същества. В разказът си Лука (от време на време), отличава

Филип

от апостолите - Д.А. 8:1,14,16. Той проповядва словото по крайбрежните градове, (от Азот до Кесария), където Павел с дружината си му бе гост за "много дни" - Д.А. 21:8-16. По-късната му история е неизвестна.

0 гласа
Библейски
Речник
Филип