Библейски речник Фива

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Фива

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Фива
Християнка от Кенхрея, източното Коринтско пристанище, носителка на Павловото послание до Римляните, в което той я препоръчва на доверието им и на християнската им любов. Вижда се, че тя е била диаконица на църквата и щедра благодеятелка. Павел казва: "тя е помагала на мнозина, както и на самия мене" - Рим. 16:1,2. Който помага на един верен раб Христов, извършва голямо добро. Святия Дух препоръчва Фивините дела и характер, като достойни за подражание. Такива Израилски майки вечно ще се помнят.

0 гласа
Библейски
Речник
Фива