Библейски речник Фасга

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Фасга

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Фасга
Планински цеп, северната част на Аваримския цеп, на изток от Мъртво море; Нево бе един от върховете му - Вт. 32:49, 34:1.

Фасга

се намираше в южната част на Сионовото царство - Чис. 21:20, 23:24; а по-късно влезе в наследието на Рувимците - И.Н. 12:3, 13:20.

0 гласа
Библейски
Речник
Фасга