Библейски речник Фарисеи

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Фарисеи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Фарисеи

Фарисеи

те са били една многобройна Еврейска секта. Философия. Те били съгласни в по-главните точки на ученията си, но се делили на няколко партии (или школи) по някои маловажни въпроси, като напр. школите (последователите) на Хилел и на Шамай, които бяха отлични равини (учители). Името "Фарисей", идва от еврейското Фараш, "деля", като че те се различаваха от другите евреи по дълбоката си мъдрост и святост. Ние ги виждаме за пръв път в секта, след връщането на евреите от плена. Относно ученията им ще кажем, че макар и да са почитали написаните Старо-заветни книги, като източници на Еврейската религия, те са отдавали голяма и равна важност на преданията, които са отнасяли главно до външните обреди, като: миене, постене, молитва, раздаване на милостиня, отбягване всяко сношение с езичници и митари, и др. т. Мт. 6:5, 9:11, 23:5; Мк. 7:4; Лк. 18:12. Те били строги тълкуватели на буквата на Мойсеевия закон, но често нарушители на духа му, чрез тези предания и философските си тълкувания. Мт. 5:31,43, 12:2, 19:3 23:23. С мнимата си святост, и лицемерната си показност на всяко външно благочестие, те си спечелвали благоволение и влияние сред простолюдието, особено на жените. Като стоиците те вярвали, че съдбата управлява всичко, но не толкова, че да заглуши свободата на човешката воля. Те поддържали безсмъртието на душата и бъдещето възкресение на тялото - Д.А. 23:8. Много пъти Христос осъди

фарисеи

те за гордостта и сребролюбието им, за тщеславието им в молитва, милостиня, десетъци, и постене - Мт. 6:2,5; Лк. 18:9, за лицемерието им в покриване беззаконното си поведение под булото на религията - Мт. 23гл.; Лк. 16:14; Йн. 7:48,49, 8:9. С верните си изобличения, Той още от рано си навлече гневът им - Мт. 12:14, и те усърдно се стараеха да го погубят. Но между тях е имало хора праведни и благочестиви, като Йосиф от Ариматея, престарелия Симон, Никодим, и др. - Мт. 27:57; Лк. 2:25; Йн. 3:1. Савел от Тарс беше фарисей в строгия смисъл на думата - Д.А. 26:5; Гал. 1:14. Отличителните черти на характера им, когато се срещат и в християните, не са по-малко отвратителни на Христос.

0 гласа
Библейски
Речник
Фарисеи
Последно търсено в речника