Библейски речник Фалек

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Фалек

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Фалек
Син на Евер, и от четвъртия пояс на Сим. Наричаше се

Фалек

(разделение), защото в негово време се раздели земята - Бит. 10:25, 11:16.

0 гласа
Библейски
Речник
Фалек