Библейски речник Факей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Факей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Факей
Ромелиев син, и пълководец на войските на Факия, Израилския цар. Той направи съзаклятие против господаря си, нападна го във вътрешния му царски двор в Самария, и след като го уби, (759г. преди Р.Х.), царува на негово място двадесет години. Към края на лошото си царуване, той направи съюз със Сирийците в Дамаск и заедно нападнаха Ахаз, Юдовия цар, който от своя страна поиска помощта на Асирия. Поради това Теглат-Феласар, Асирийския цар, превзе Дамаск, заедно с всичките Израилски земи на изток от Йордан и на север от Галилейското море, жителите на които бяха откарани в плен. След малко време, Осия, синът на Ила, направи съзаклятие против

Факей

, Ромелиевия син, уби го и се възцари на мястото му - 4Цар. 15:25-28, 16:1-9; Ис. 7гл., 8:1 до 9:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Факей
Последно търсено в речника