Библейски речник Утешител

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Утешител

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Утешител
Гръцката дума параклитос значи застъпник. Така Исус Христос е наречен ходатай (параклитос): "Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа, Праведния" - 1Йн. 2:1. Но по-често името "

Утешител

" обозначава Св. Дух. Той е "Друг

Утешител

" - Йн. 14:16,26, 15:16; Лк. 24:49; Д.А. 1:4. Българската дума "

Утешител

", не изразява цялото значение на гръцката, която внушава на умът не само утеха, но и помощ, и наставление. Обещанието на Исус Христос, че ще изпрати на учениците си "Друг

Утешител

", се изпълни в денят на Петдесетница. Св. Дух утешавал и укрепвал учениците, когато стоели пред съдилища; упътвал ги във всяка истина за душеспасението; напомнял им думите и делата на Христос; и им откривал бъдещи събития.

Утешител

ят още действува благотворно в света, като изобличава човеците за греховете им.

0 гласа
Библейски
Речник
Утешител