Библейски речник Урия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Урия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Урия
I. Един Хетеец от Давидовата войска, славен за храбростта си. За да спаси жена му Витсавее от смърт за прелюбодейство, и за да я обсеби, Давид причини смъртта му - 2Цар. 11гл., 12:9, 23:29; 3Цар. 15:5.
II. Първосвещеник във времето на цар Ахаз. Исая го нарича "верен свидетел" - Ис. 8:2, но

Урия

съгреши, като по царската молба, издигна и употреби олтар, какъвто законът не позволяваше - Из. 27:1-8, 38:1-7; 4Цар. 16:9-12.
III. Верен пророк, от Юдейският град Кириатиарим, във времето на Йоаким. Той потвърди предсказанията на Еремия против Юдея. Като беше побегнал в Египет от разярения цар Йоаким, и върнат от Фараон Нехао, той бе нечестиво убит и позорно закопан - Ер. 26:20-23. Сравни 4Цар. 24:4.

0 гласа
Библейски
Речник
Урия