Библейски речник Урим_и_Тумим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Урим и Тумим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Урим и Тумим
Едно богоопределено средство за "питане Господа". Името му може би изразява истината на откровенията Му. Вижда се, че то е било известно на юдеите преди да се спомене в Св. Писание - Из. 29:30. То е било свързано с първосвещеническия нагръдник - Лев. 8:8, който се е носил над ефода - Чис. 27:21; 1Цар. 23:9,11; 2Цар. 2:1. То се споменава още в следните места - Вт. 33:8; И.Н. 7:6,15; 1Цар. 28:6; Езд. 2:63; Неем. 7:65. Някои мислят, че са скъпоценните камъни, споени в Светия нагръдник, които с извънреден блясък са изявявали волята Божия. Сравни Из. 39:8-14; Лев. 8:8. Други твърдят, че

Урим и Тумим

са думите "Светлина и Истина", които са написани върху два скъпоценни камъка или една златна плочица. Различни мнения има за този предмет, дори Мойсей никъде не пояснява, така че да премахне неяснотата. В Ерусалим, когато чрез

Урим и Тумим

щеше да се пита Господа, първосвещеникът, облечен в одеждите си, заставаше пред завесата, която отделяше "Святото място", от "Светая светих", и като обръщаше лицето си към ковчега и очистилището, предлагаше предмета, за който желаеше "светлина и истина". Нагръдник.

0 гласа
Библейски
Речник
Урим и Тумим
Последно търсено в речника