Библейски речник Улици

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Улици

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Улици

Улици

те в Палестинските градове са били тесни и неравни, поради неравността на местата им и малкото използване на колесници. Обаче, те са били по-широки от

улици

те на много днешни градове - Лк. 14:21, и са водели до мегданите при градските порти - Неем. 8:1. Йосиф казва, че Ерусалимските

улици

са били постлани с камъни. Те са се наричали с такива имена, каквито срещаме днес; когато няколко еднакви лавки (дюкяни), са се случвали на същата улица, те са давали името си на тази улица, като "улицата на хлебарите" - Ер. 37:21, и долината на сиренарите. Тук, на по-видните места и ъгли, хората обичаха да си посядат - 1Цар. 4:13; Йов 29:7, и тук през молитвените часове, те принасяха молитвите си - Мт. 6:5.

0 гласа
Библейски
Речник
Улици