Библейски речник Тълкувание

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тълкувание

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тълкувание
Откриването на истинското значение на свърхестестени сънища - Бит. 41гл.; Дан. 2:4, на незнайни езици, и др. - 1Кор. 12:12,30, 14:5,13.
За правилното

тълкувание

на Словото Божие са необходими: подновено сърце, ревностно желаещо да узнае и да върши Божията воля; помощта на Св. Дух, търсена и придобита; непоколебимо убеждение, че Словото Божие трябва да ръководи и управлява човешкия разум и човешкото сърце; сравняване на различните части от Св. Писание, за взаимното им осветление; достоверни сведения от историята и географията, от обичаите, законите, езиците, от общия и домашния живот в Библейските времена. Да изучава Св. Писание, е право и длъжност на всеки човек.

0 гласа
Библейски
Речник
Тълкувание