Библейски речник Трофим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Трофим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Трофим
Ученик на ап. Павел, (езичник и ефесянин), който дойде с Павел в Коринт (58г. след Р.Х.), и му бе спътник до Ерусалим - Д.А. 20:4. Когато Апостола бе тук в храма, евреите туриха ръце на него, и викаха: "Въведе гърци в храма, и оскверни това свято място", понеже, като бяха го видели в града с

Трофим

, те си мислеха, че Павел беше го въвел в храма. След няколко години Павел пише, че оставил

Трофим

в Милит болен - 2Тим. 4:20. Това не се случи през първото Павлово посещение на Милит, понеже тогава

Трофим

го придружи до Ерусалим; нито пък, когато отиваше за Рим, защото тогава не се спряха в Милит. Това е една от случките, които доказват, че Павел след първото си затваряне в Рим, е бил пуснат и е посетил повторно Мала Азия, Крит, Македония, а може би и Испания. За

Трофим

нищо повече не се знае.

0 гласа
Библейски
Речник
Трофим