Библейски речник Трогилия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Трогилия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Трогилия
Названието на един град и нос в Йония, (Мала Азия), между Ефес и устието на река Меандър, срещу остров Самос - Д.А. 20:15.

0 гласа
Библейски
Речник
Трогилия