Библейски речник Троада

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Троада

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Троада
Приморски Мизийски град, в северозападната част на Мала Азия, до Егейско море (Архипелаг), не много далеч на юг от древния град Троя.

Троада

се нарича и съседната страна, която обема южното прибрежие на Дарданелите. Развалините на този град се наричат по турски Ески-Стамбул (Древния Цариград). Останките му, които днес стърчат в един дъбов лес, са още величествени и впечатляващи. След едно късо пребивание тук, (през 52г. след Р.Х.), апостол Павел отплува за Македония - Д.А. 16:8-11. Когато втория път дойде в

Троада

, трудът му се увенча с успех - 2Кор. 2:12,13. При третият път (58г. след Р.Х.), той се бави тук цяла седмица; и на края на това време, чудесно възвърна живота на Евтих - Д.А. 20:5-14. Виж 2Тим. 4:13.

0 гласа
Библейски
Речник
Троада