Библейски речник Трахонитска_страна

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Трахонитска страна

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Трахонитска страна
Трахонитската страна, по времето на Христос, е била, както и самото й име означава, неравна област, която се допирала до североизточната граница на Палестина, на юг от Дамаск, между планините на Пустинна Арабия на изток, и Итурея, Ауран и Васан на запад и юг - Лк. 3:1. Ирод Велики порази разбойниците, които я обезпокояваха; и след смъртта му, тя се управляваше от сина му Филип, а после от Ирод Агрипа.

0 гласа
Библейски
Речник
Трахонитска страна