Библейски речник Товия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Товия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Товия
Един Амонски княз, който се бе съюзил със Санавалат и Самаряните, против благочестивите евреи, които възобновяваха разрушения храм - Неем. 2:10, 4:3. Заплашванията и предателството му бяха безуспешни. През Неемиевото отсъствие,

Товия

незаконно се беше установил чрез сродниците си, и чрез някои първенци от Юда в една хубава стая на храма, но при завръщането на Неемия, той бе позорно изгонен от там - Неем. 6:17-19, 13:1-9.
Други със същото име се споменават в Езд. 2:60; 2Лет. 17:8 и Зах. 6:10.

0 гласа
Библейски
Речник
Товия