Библейски речник Тихик

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тихик

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тихик
Християнски ученик, който служеше на Павел, да му занася писмата до някои църкви. Той бе от областта Азия, и придружи Павел от Коринт до Ерусалим - Д.А. 20:4.

Тихик

занесе посланието до Колосяните, до Ефесяните и първото послание до Тимотей. Апостолът го нарича "възлюбен брат", "верен служител" и "съработник в Господа" -Еф. 6:21,22. Кол. 4:7,8; 2Тим. 4:12, и имаше намерение да го изпрати в Крит, през отсъствието на Тит - Тит. 3:12.

0 гласа
Библейски
Речник
Тихик