Библейски речник Тит

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тит

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тит
Един отличен християнски служител от гръцко потекло - Гал. 2:3, обърнат чрез проповядването на Павел, на когото стана другар и сътрудник - 2Кор. 8:23. Той бе съпътник на Павел и Варнава, през възлизането им от Антиохия в Ерусалим - Д.А. 15:2; Гал. 2:1, и по-късно бе изпратен в Коринт, където успешно работи - 2Кор. 8:6, 12:18. Той не се срещна с Павел в Троада, както се очакваше, но във Филипи - 2Кор. 2:12,13, 7:6. След това, той се завърна в Коринт, където усърдно започна да се труди в помощ на бедните християни в Юдея - 2Кор. 8:6,16,17. След осем или десет години, ние го срещаме в Крит, оставен от Апостола, за да утвърди и приведе в порядък църквите на този остров -

Тит

. 1:5. Тук той получи Посланието към

Тит

от Павел, който тогава беше в Ефес, и призоваваше

Тит

в Никопол -

Тит

. 3:12, от където той отиде в Далмация, преди второто затваряне на апостол Павел в Рим - 2Тим. 4:10. По предание се приема, че

Тит

е работил много години в Крит, където престарял починал. Характерът му блестял с честност, разсъждение и ревност. Той се ползувал с доверие и любов от Павел, чието послание до

Тит

, е подобно по съдържанието си на първото послание до Тимотей, и е било вероятно написано малко по-късно от него, (67г. след Р.Х.).

0 гласа
Библейски
Речник
Тит