Библейски речник Тидал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тидал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тидал
Водач на няколко племена, който се съедини с Ходолгомор в нашествието на долът Сидим, планината Сиир, и др., но бе поразен от Авраам - Бит. 14:1-16.

1 гласа
Библейски
Речник
Тидал