Библейски речник Тиверий,_Клавдий_Друс_Нерон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тиверий, Клавдий Друс Нерон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тиверий, Клавдий Друс Нерон
Вторият Римски император, е бил син на Ливий, и Августов завареник; осиновен от него, той наследи престола му в 14г. след Р.Х. Отначало той бе умерен и справедлив, но скоро падна в пороци и престъпления, и след двадесет и две и половина годишно жестоко царуване, се помина в 37г. след Р.Х. В петнадесетата година на царуването му, Йоан Кръстител започна да проповядва, и три или четири години по-късно, Христос бе разпънат от юдеите - Лк. 3:1. Тиверий няколко пъти се споменава в Св.Писание под титулът Кесар - Лк. 20:22-25, 23:2; Йн. 19:12. На поданиците му е било заповядано, да се покланят на кумирите му.

0 гласа
Библейски
Речник
Тиверий, Клавдий Друс Нерон