Библейски речник Тиатир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тиатир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тиатир
Лидийски град, в Мала Азия, и Македонско поселение; в старо време се е наричал Пелопия и Евипия, а днес Ак-Хисар. Той е бил разположен на Лидийските и Мизийските предели, близо до река Лик, между Сардис и Пергам. Той е бил седалище на една от "седемте църкви" - Отк. 1:11, 2:18,24. Както се вижда от наскоро откритите надписи в

Тиатир

, той е бил прочут с изкуството за вапсване багрено; и днес още изпраща за Смирна, (шестдесет мили на югозапад), голямо количество червено платно - Д.А. 16:14.

0 гласа
Библейски
Речник
Тиатир