Библейски речник Тертил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тертил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тертил
Един Римски адвокат, чрез когото евреите изложиха обвинението си против Павел, пред Римския управител в Кесария. Вижда се, че те не са били запознати със съдопроизводството на Римските съдилища - Д.А. 24:1,2.

0 гласа
Библейски
Речник
Тертил