Библейски речник Теревинт

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Теревинт

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Теревинт
Едно дърво подобно на дъб, което на арабски се нарича бутмъ - Бит. 35:4; Съд. 6:11,19; 2Цар. 18:9,14; Ос. 4:13; Ис. 6:13, в които стихове се споменава и дъбът - Бит. 12:6, 13:18, 14:13, 18:1; Вт. 11:30; Съд. 9:6. Това дърво се е срещало по всички страни около Средиземно море, и в Палестина растяло твърде голямо. То живее дълго време.

0 гласа
Библейски
Речник
Теревинт